Prezentarea autorilor publicaţi în paginile electronice ale ZODIILOR ÎN CUMPĂNĂ. [în lucru]

Reclame

12 gânduri despre &8222;Autori&8221;

 1. Poeme erotice din ciclul „Hipnoza iubirii” din placheta de versuri
  „Dezintegrări sentimentale ” a poetului teleormănean George PENA.

  CÂT DE FRUMOASĂ…

  Cât de frumoasă eşti
  iubita mea!
  Cu bucurie te pândesc
  seară de seară;

  chipul tău
  e luceafăr şi stea-
  cât de frumoasă eşti
  mândria mea!

  Pe tine te iubesc
  în patimă grea
  şi m-aprind
  în zbatere barbară;

  cât de frumoasă eşti
  existenţa mea!
  Te iubesc aievea,
  seară de seară.

 2. ŞI PESTE TIMP…

  Ne sărutam
  pe sub castanii înfloriţi,
  într-un burg
  doar de noi ştiut;

  doruri şăgalnice
  ne-adunau fericiţi,
  undeva, pe strada gării,
  sub castanii înfloriţi.

  Şi peste timp
  ne-am risipit hăituiţi,
  fiecare s-a format
  aşa cum a putut;

  ne sărutam
  pe sub castanii înfloriţi-
  cu problemele vieţii-
  pline de neprevăzut.

 3. ASCUNS ÎN MINE…

  Ador iubirea
  mare şi frumoasă
  pe care-o jinduiesc
  cu simţ nebun;

  ascuns în mine-
  pândesc femeia graţioasă-
  şi-ador iubirea
  mare, credincioasă.

  În vuietul mirific
  de ardere duioasă
  adormim în braţe
  şi cuminte mă adun;

  ador iubirea
  mare şi frumoasă-
  pe care de-o viaţă
  o caut şi-o supun.

 4. TE VĂD ŞI AZI…

  Te văd şi azi,
  frumoasa mea de ieri,
  dulce şi suavă,
  veşnic elegantă;

  au trecut de-atunci,
  atâtea ierni şi veri-
  te văd şi azi,
  iubirea mea de ieri.

  Tot furişându-ne
  prin neguri şi dureri,
  mânaţi prin vitregii
  de-o lume dezbinată;

  te văd şi azi,
  minunea mea de ieri
  dulce şi suavă,
  veşnic fascinantă.

  NUMAI EU…

  Numai eu,
  întristat şi nebulos,
  te aştept
  la ceasul electronic;

  s-ar putea
  să-ţi par năbădăios-
  numai eu,
  potopit năsăţios.

  Doamne,
  să nu mă judeci nemilos,
  dar iubesc
  şi sufăr anacronic;

  numai eu,
  oropsit şi furios,
  te aştept
  în ceasul diabolic.

  George PENA

 5. DECLARAŢIE de INTENŢIE

  Despicând zenitul
  în amiezi de foc,
  am răsărit ca soarele
  din hăuri peste mare;
  am scultat murind
  şi cântul de cicoare,
  în omeneasca-mi trudă
  fără echivoc.

  Mi-am adunat uimit
  văzduhuri peste moarte
  şi mi-am răsfăţat durabil
  ispita inui loc,
  mi-am smălţuit vieţii
  înseninrea
  şi fără de intenţii
  m-am pierdut în joc.

 6. D E C O R

  Munţii-şi văd de treburile lor în zare,
  câmpiile mustesc în seve liniştite;
  bucuria surprinsă-n reacţii de splendoare
  se dezintegrează până şi-n cuvinte.

  La marginea lumii ameţită-n visări,
  încerc purificarea virtuţilor apte;
  tulburat de-o lume bolnavă de sfidări
  mă rog speranţei, fără de moarte.

  Sortite mi-au fost versul, solilocul,
  răutatea deghizată-n bunătate,
  şi mă înalţ ca pasărea şi focul
  spre iubiri de patimi inundate.

  Mustesc câmpiile în seve liniştite
  şi munţii-şi văd de treburile lor;
  lacrima mă stinge şi m-aprinde fierbinte
  şi mă-nfirip statuie a acestui decor.

  George PENA

 7. M A M E I

  Tu dormi mamă, neliniştită acum,
  cu sufletul arzând în aşteptare;
  eu mai rămân puţin, copacul de pe drum
  aplecat frumos, în veghe peste zare.

  Mai rămân puţin, cu ramuri vântuite
  zvâcnind de lumină, rotitoare;
  înalţ sus, vârstele mele arcuite
  şi râd în flăcări orbitoare.

  Ca zorile în bătaia dimineţii,
  mă smulg mereu, izvorul unui sens;
  m-am înşurubat în adâncimea vieţii,
  şi-n armonia visului meu dens.

  Eu mai rămân mamă, copacul de pe drum,
  aplecat frumos, în veghe peste zare;
  tu dormi poate, neliniştită acum,
  cu sufletul arzând, în aşteptare.

  George PENA

 8. TOT MAI FRUMOASĂ…

  Vara a trecut
  şi ea de mult,
  toamna
  este pe trecute;

  întotdeauna,
  ochii tăi mi-au plăcut
  şi primeam
  câte-un sărut.

  Tot mai frumoasă
  în acest tumult,
  buzele tale
  par înflorite;

  uite, vara,
  a trecut de mult
  şi toamna a rămas,
  fără veşminte,

 9. George PENA

  George PENA, născut la 25 noiembrie 1939 la Drăgăneşti-Vlaşca.
  Studii universitare, Facultatea de tehnologie chimică şi Facultatea de ziaristică.
  .Poezie în: Teleormanul literar, Suplimentul Teleomanului, Informaţia
  Teleormanului, Meandre, Placebo, Singular.Publicistică ( ştiri, reportaj, interviuri, raid-anchetă) în: Teleormanul,
  Placebo, Singular.
  .Profesor la Şcoala generală Moşteni (1964-1968), la Şcoala generală
  Botoroaga (1976-1980), la Liceul Drăgăneşti-Vlaşca (1980-2003).
  .Director de Cămin cultural la Drăgăneşti-Vlaşca ( 1968- 1976 ).
  .Membru al Colegiului director al revistelor literare „Placebo” şi „Singular”
  între anii: (1995-2oo3).
  .Debut editorial: ,,Seducţie în porţii egale”, poezii, Editura Euro Vida M.,1997,64p.
  .A doua carte de poezie: ,,Reverenţele pelerinului”, Ed. Euro Vida M.,1999,
  64p .
  .A treia carte de poezie: ,,Risipitorul de lumini”, Ed. Euro Vida M.,2001, 72 p.
  .A patra carte de poezie: ,,Dezintegrări sentimentale”, Ed: George Vlaşca,
  2004, 12o p.
  . A cincea carte de poezie:,,Triumful iubirii”, Ed. George Vlaşca,2005,
  156 p.
  .Inclus în: ,,Dicţionarul scriitorilor şi publiciştilor teleormăneni” lucrare scrisă de Stan V. Cristea, Ed. ,,Rocriss”,2005.
  .În curs de apariţie, 1 volum de epigrame şi poezie satirică şi 1 volum
  de poezii pentru copii.

  CA ÎNTRE BĂRBAŢI

  Eu n-am nevoie
  de funcţii, de grade,
  de decoraţii
  sunt omul liniştei
  şi-al tăcerii adevărate.
  Pentru alte treburi
  nu-s născut,
  iar dacă ochii
  îmi ard uneori
  ca toiul verii,
  sunt semne
  că trăiesc
  reverii, hotărât.
  Şi n-am nevoie
  de funcţii, de grade,
  de decoraţii;
  sunt poetul liniştei
  şi-al tăcerii adevărate.

  DRAGOSTE MARE

  Dragostea mare tot o port în piept,
  arzând, eu sunt căldura ei;
  înţelepciunea mi-a grăit s-aştept,
  să-i amiros dulceaţa-n anii grei.

  Mă-nveşnicesc cu Eminescu în şoapte
  şi tot însăilez la vers şi mereu;
  mă regăsesc în el, abia şi eu,
  în zori de ziuă, surghiunit de noapte.

  LEGEA LUI OHM

  poetului Mihai Leonte

  Cândva, Georg Simon Ohm
  plăsmuia carate pentru Om:
  Considera, că bunăoară, fericirea
  e liniară cu bunătatea
  şi invers întoarsă cu laşitatea.

  Şi de-atunci, mereu, omenirea
  respectă legea şi iubirea ?!

  DECLARAŢIE DE INTENŢIE

  Despicând zenitul
  în amiezi de foc
  am răsărit ca soarele
  din hăuri peste mare,
  şi-am ascultat murind
  si cântul de cicoare
  în omeneasca-mi trudă
  fără echivoc.

  Mi-am adunat uimit
  văzduhuri peste moarte
  si mi-am răsfăţat durabil
  ispita unui loc ,
  mi-am smălţuit vieţii
  înseninare
  si fără de intentii
  m-am pierdut in joc

  PROZODIE

  Nevăzuţi, necunoscuţi
  disipăm către uituci;
  tânguim între răscruci
  neintraţi şi neştiuţi.

  Dinspre mine înspre tine
  doruri, doruri concubine;
  trecem veşnicii, faliţi,
  păcăliţi si neiubiţi.

  REVELAŢIE

  Intindere de vrajă
  nostalgică-n sine,
  revii în timp
  sub ciclul tău firesc;
  zilele şoptesc
  un început de bine
  în suflet-
  un dulce har
  dumnezeiesc.

  Din exasperări,
  umilit de disperările mari,
  fără ezitare
  durerile le rup;
  tot ma răsfăt
  cu însetarea mea din trup
  şi fug întotdeuna
  de oamenii bizari.

  Zbuciumul cetăţii
  şi-al dezintegrării în cântec
  foşneşte
  din dăruirea-chin;
  visător elegant
  şi boem simpatic,
  viaţa mă linşează
  puţin câte puţin.

  DOR SCUFUNDAT

  Dor de tată şi de mamă,
  dor de tinereţea-n goană;
  viaţa trece, viaţa vine
  ducem rosturi de albine
  pentru coaja cea de pâine.
  Dor de mamă şi de tată,
  dor de dragoste curată;
  viersul plânge, viersul râde,
  trecem peste hopuri hâde
  şi de noi abia se-aude.

  Dor de părinţii-amândoi
  într-o lume cu nevoi;
  frunză răsucită-n vânt
  ne tot ducem spre pământ
  zdrenţuiţi de-un legământ.
  Dor de noi si dor de stele,

 10. CU SPIRITUL PUR

  Eu tot am savurat din elixire,
  acum fericească si alţii peste ani;
  dintotdeauna am făcut artă pentru artă-
  alţii au făcut artă pentru bani.

  Eu tot am simţit din plin amăgirea,
  aşa cum o simt si alţii acum;
  speranţa în mine a irizat dăruirea,
  singurătatea s-a sublimat în parfum.

  Eu tot am sorbit, trăitor, armonia,
  şi-am iscat nedumerire celor din jur;
  cu jind, m-a albit însa duşmănia,
  dar iată-mă, imens, cu spiritul pur.

  MÂNGÂIERI DE GALĂ

  In aur campiile-şi trec strălucirile,
  fâlfâiri de granguri adulmecă sudul;
  în noi cu dinţii, toate ticăloşirile
  işi mărturisesc prezenţa, absurdul.

  Naşte-o lume nebună si pală,
  destin adeverit de ce n-o ierţi?
  viaţa ne trişează cu mângâieri de gală,
  lumea şi-arată colţii şireţi.

  CÂTE SUNT…

  Câte sunt şi câte nu-s
  toate au ceva de spus;
  câte nu-s şi câte sunt
  ne ucid fiorii crunt.

  Zilnic soare-n dimineţi-
  toacă viaţa numai vieţi;
  investim iubiri imune,
  guralivi şi puşi pe bune.

  Câte sunt şi câte nu-s
  ştie numai Cel de Sus.

  SUNT UN OM

  Sunt un om
  în a doua tinereţe,
  şi nu-mi pierd vremea
  cu nimicuri;

  cioplesc versuri
  cu acurateţe,
  sunt un om
  cu risipiri razleţe.

  Păstrez în suflet
  doruri şi fineţe,
  ce-n fiorul trudei
  trec prin viituri;

  sunt un om
  fără bătrâneţe,
  contopit cu rime
  şi lecturi.

  AXIOMĂ

  Poezia
  nu-i o mură-n gură-
  ci odor-
  cu farmecu-i abil;

  te osândeşte
  la tainică tortură-
  poezia
  nu-i o mură-n gură.

  In graţios vârtej,
  uşor te fură,
  şi toropeşte
  în ademeniri febril;

  poezia
  nu-i o mură-n gură
  ci odor,
  farmecu-i subtil.

  ŞI VĂD…

  Şi văd că necazurile
  mor în cuvinte,
  inima mea
  în iubiri înfloreşte;

  las toate dorinţele
  să mă alinte,
  şi văd că năzuinţele
  o iau tot înainte.

  Întotdeuna pasiunea
  nu se dezminte!
  Ne tot aruncă
  în simţiri împărăteşte;

  şi văd că febrele
  au aceeaşi sorginte,
  inima mea-
  garoafă- înfloreşte.

  AM TRĂIT…

  Eu am trăit
  cum am putut,
  şi niciodată
  nu m-am plâns;

  spaima furtunilor
  nu m-a ştiut,
  eu am trăit
  cum am putut.

  Şi iată, azi,
  pot să salut,
  ocrotitoarea iubire
  ce m-a constrâns;

  eu am trăit
  cum am putut,
  şi uite:
  am invins.

  CA O COBRĂ

  Am vrut să mă joc şi m-ai certat
  simţeam că ard într-un prăpăd de foc;
  ochii tăi căprui, deşi m-au ocultat
  în lumea mea , îţi păstrez noroc.

  Am vrut să mă joc şi m-ai certat,
  m-ai tras de coamă, mi-ai dat un pumn
  te-am necăjit şi totuşi m-ai iertat,
  atâta rai tu porţi în sân!

  Am vrut să mă joc şi m-ai certat,
  peste timpuri, vraja sorţii ne aprobă,
  şi-ntr-un târziu, cu luna-n scăpătat
  te-ai încolăcit pe mine ca o cobră.

  ACEEAŞI REMUŞCARE

  Aşa a fost când ne-am văzut,
  unul roşea, celălalt persevera;
  stelele în noi câte-au căzut
  in ani-lumina ne traversau.

  Aşa a fost când ne-am sorbit,
  unul gând, celălalt idee;
  o infinită iubire ne-a pervertit
  şi mă fierbi, neomenesc, femee.

  Aşa a fost când ne-am orbit,
  unul încantare, celălalt vibrare,
  îmbrăţişarea anunta ceva cumplit-
  valsa în noi aceeaşi remuşcare.

  ÎŢI AUD

  Îţi aud sângele, ţi-aud fiorul
  cum iradiază în cauşul palmelor
  şi cum arde urma unde pui piciorul,
  îmbrăţişaţi în magia şoaptelor.

  Ţi-aud chemarea, înteleg visarea
  ademenitoare din privirea-ţi subtire,
  peste care s-a zvonit neuitarea
  din nefire peste fire.

  Ţi-aud dorinţa, ţi-aud risipirea,
  ascunse ca greierii prin frunze;
  şi-s năucit, cum s-a ivit iubirea
  înflorind rostirea de pe buze.

  ALERG PRIN VIAŢA

  Alerg prin viată
  hăituit de tine,
  şi-mi surâde-n urma
  dăruirea;

  de focul tău
  ce mă susţine,
  alerg prin viată
  hăituit de tine.

  M-apropii fericit
  de tainele-ţi divine,
  şi simt
  cum creşte-n juru-mi
  împlinirea,

  alerg prin viată
  hăituit de tine-
  poezie-
  şi-mi surâde-n urmă
  preţuirea.

  TU ASTĂZI ŞTII
  Tu astăzi ştii că viaţa
  statorniceşte o ordine în conjuncturi
  după care noi, muritorii,
  transcriem rosturi, investituri.

  Tu astăzi ştii că noi
  ne-am contaminat de aspiraţii divine,
  ori ca adevaratul nostru Dumnezeu
  ne-a hărăzit aceste toxine.

  VIS ANTUM

  Iz de cetini şi de iarbă
  sorb ochii mei acum;
  ca un fir nătâng de nalbă
  se prelinge un vis antum.

  Fluturând şi eu sub gene
  sadic şi pervers suspin;
  caut alchimii prin vreme,
  riscul e un vis deplin.

  PERMUTĂRI

  Viată, dragoste si moarte-
  vă răsfăţaţi nereţinute!
  nemuritoare-s idealurile toate
  iar clipele ameţitoare par virtute.

  Voi ne însoţiţi in ciclic mers,
  în salt cuantic vă îndepărtaţi,
  când noianul de vise devine vers
  pe rug de rime mă incineraţi.

  DECOR

  Munţii-şi văd de treburile lor în zare,
  câmpiile mustesc în seve liniştite;
  bucuria surprinsă-n reacţii de splendoare
  se dezintegrează până şi-n cuvinte.

  La marginea mişcării ameţită-n visări,
  încerc purificarea virtuţilor apte;
  tulburat de-o lume, bolnavă de sfidări
  mă rog speranţei fără de moarte.

  Sortite mi-au fost versul, solilocul,
  răutatea deghizată-n bunătate,
  şi mă înalţ ca pasărea şi focul
  spre iubiri de patimi inundate.

  Mustesc câmpiile în seve liniştite
  şi munţii-şi văd de treburile lor;
  lacrima mă stinge şi m-aprinde fierbinte
  şi mă-nfirip jalon, al acestui decor.

  LA ZIUA MEA!

  Sănătate
  şi mulţi ani bătrâne!
  Ce mai zici,
  şi ce mai faci?!

  La suple patimi
  şi trairi imune,
  sănătate
  şi mulţi ani bătrâne!

  Menirea ta
  ce viziuni impune,
  e har măreţ
  şi rai de vraci;

  sănătate
  şi mulţi ani bătrâne!
  Ce mai zici,
  şi ce mai faci?!

  25 noiembrie 2oo3

  LANSĂRI

  În lirice exerciţii
  mă complic,
  şi lansez
  suave probe;

  slăvit să fie
  acest melic,
  în lirice exerciţii
  mă complic.

  Sunt măiestrite
  cu tipic,
  nu-s abstracte,
  nici xenofobe;

  în lirice exerciţii
  mă complic
  şi lansez
  adevărate probe.

  LUMINĂ ABSOLUTĂ

  lui Mihai Eminescu

  Tu, Demiurg si-al erei prezente,
  prin vremuri de trudă activă;
  ne-ai stimulat idei si concepte
  in lumea noastră relativă.

  Te-au studiat idoli din vaste impărătii,
  ne-ai spulberat prejudecăti amare;
  cu geniul Tau am sfidat gravitatii
  şi-am cucerit Universul în mişcare.

  Şi dacă azi, un timp şi o durată
  ne însoţesc mesaje shimbătoare,
  tu ne rămâi lumină absolută
  în paradoxuri pios ameţitoare.

  Tu, Demiurg şi-al erei viitoare
  prin vremuri de luptă activă,
  ne-ai anulat prejudecăti amare,
  în lumea noastră relativă.

  RĂMÂNEM BĂRBAŢI

  Ne naştem ca să clădim frumosul,
  ne naştem din nevoia de noi;
  şi sufletu-şi plange Hristosul
  acestui picior de plai cu eroi.

  Ne naştem şi rămânem bărbaţi
  acestei trude si frumuseţi latine,
  flămânzi de iubire, de iubire salvaţi
  simţim cum viaţa, treieră suspine.

  N U N T A

  Ziua scurtă, noapte lungă,
  mângâie gutuii bruma;
  geme vinul prin butoaie,
  şi băut se vrea acuma.

  Intr-o curte toţi vecinii
  bat pământul melomani;
  un ţambal şi o vioară,
  dracii-i scoate din ţigani.

  DE VEI VENI…

  De vei veni frumuseţe la mine
  să te îmbraci cu linişte şi tăcere,
  si mai cu seamă, tu, inima
  s-o laşi să bată-n voie, cu putere.

  Am să te-aştept pârjolit cu uimirea
  spulberată intre distante acum;
  din nori si din stele, am sa te-adun
  precum m-a-ndumnzeit iubirea.

  Să aduci surâsuri, vestite de buze,
  ochii tai sa clipeasca ceva sufletesc;
  şi dacă-s sfios să nu te-amuze
  că în săruturi am să te zidesc.

  Şi am să uit capriciile asedierii
  mereu întârzierile vor fi prelungi;
  tu ai să mă stingi cu îmbrăţişarea vrerii,
  cu liniile tale, calde si lungi.

  Ş T I U

  Ştiu că porţi ascunsă sub bluză
  materie incandescentă;
  plimbi fiorii din obraz pe buză
  printre fulgere absentă.

  Ştiu că-n ochi porţi flăcări line,
  a unor ne-nţelese şi absurduri doruri-
  o, mâinile tale alunecă pe lângă mine
  stimulând în aer zboruri.

  Ştiu că porţi pe undeva ascuns
  albul tot vibrând pe oase,
  ştiu că porţi în fiecare surâs
  desfătări misterioase.

  ÎNTÂIA OARĂ

  Caisul înflorit de lângă poartă
  cu ramurile pe drumuri,
  mi-a pândit copilăria
  între dealuri, la marginea liniştei,
  şi-n ogradă
  l-am adus într-o primăvară
  iar când crescu cât mine
  atunci înflori
  întâia oară.

  A trebuit apoi să plec,
  a trebuit să rămână…
  şi astăzi din corn-
  viaţa anunţă vreme bună,
  una penru el,
  alta pentru mine…
  şi creştem amândoi
  mai înalţi ca zarea.

  VÂNTUL, PĂMÂNTUL

  Rămân cu soarele, cu vântul
  cu apele ce-nfulecă pământul;
  o adiere caldă, abia trezită
  într-un popas de neodihnă.Punte…
  Rămân cu speranţa în amintiri
  când pacea-n lucruri pare împăcată
  într-o lume şi eră zbuciumată.

  Rămân cu soarele, cu vântul…
  cu lumina ce se-mbată pământul.

  S I N T E Z Ă

  Privire-n foc, urmare soare.
  Patimă de jar. Culoare
  adâncită-n mal de zare.

  Mit, legendă sau baladă,
  vânt stârnit fără tăgadă,
  limită de vis. Şaradă…

  Piept dâmbat de doruri grele,
  aripă de şoim sub stele-
  sursă de iubiri rebele.

  Legănare-n timp de sensuri,
  cuplu de trăiri în mersuri,
  univers prin universuri.

  SĂRUT MÂNA

  Sărut mâna,
  mamă,
  mult mi-e dor
  de tine;

  neliniştea
  mă cheamă,
  sărut mâna,
  mamă.

  Tot mai eşti
  bolnavă?!
  Tot nu-ţi este
  bine?!

  Sărut mâna,
  mamă,
  nu ştiu
  ce-i cu mine.

  ŞI PESTE TIMP

  Ne sărutam
  pe sub castanii înfloriţi,
  într-un oraş
  doar de noi ştiut;

  doruri şăgalnice
  ne-adunau fericiti,
  undeva, pe strada garii,
  sub castanii infloriti.

  Si peste timp
  ne-am risipit hăituiţi,
  fiecare s-a format
  aşa cum a putut;

  ne sărutam
  pe sub castanii infloriţi-
  cu problemele vieţii-
  pline de neprevăzut.

  FĂRĂ SĂ ŞTII

  Toată noaptea
  te-am aşteptat să vii,
  ardea cămaşa
  pe mine oftând;

  îţi sărutam regăsirea,
  fără să ştii,
  toată noaptea
  te-am aşteptat să vii.

  Se aprinseseră
  şi stelele târzii,
  casa era pustie-
  dorul rotund;

  toata noaptea
  te-am aşteptat să vii,
  ardea cămaşa
  pe mine, ca nicicând.

  N-O SĂ MĂ SUPĂR

  N- o să mă supăr
  niciodată pe voi,
  ca staţi în faţă
  şi eu inapoi,

  ori că prietenii
  din biografia mea
  poartă pe umeri
  epoleţi mai de soi.

  N-o să mă supăr
  niciodată pe mine
  că locul meu
  s-a ocupat;

  Când liniştea
  mă bântuie bine
  admir plăsmuirea
  mea de bărbat.

  Şi n-o să mă supăr
  niciodată pe voi,
  ca staţi în faţă
  si eu înapoi.

  AM MERS

  criticilor mei

  Am mers…
  dar nu mai merg
  prin noapte,
  prin noroi si ceată
  alunecând mereu,
  iar de latră câinii
  si vor să muşte poate,
  cu mâinile goale
  mă voi păzi
  si eu.

  SĂ NU UITĂM

  Să nu uităm,
  niciodată, de unde venim,
  de iarbă, de flori,
  de casa părintească;

  zările natale
  ne imbie- fără să ştim-
  să nu uităm
  niciodată, de unde venim.

  Reverberează-n noi
  dorul sublim,
  ciudata nostalgie
  de dragoste firească;

  să nu uităm,
  niciodată, gestul unanim,
  de-a ne iubi,
  limba românească.

  FĂRĂ SĂ ŞTIŢI

  Trăiesc lângă voi
  fără să ştiţi,
  respir şi inspir
  candoarea vieţii;

  sunt cel, la care,
  tot mai rar zâmbiţi-
  trăiesc lângă voi
  fără să ştiţi.

  Mereu singur-
  într-o lume de emeriţi-
  ţâşnesc sfios
  ca zorile dimineţii;

  trăiesc lângă voi
  fără să ştiţi,
  respir şi inspir
  poezia vieţii.

  MĂ ARDE TĂCEREA

  E luna lui Cuptor
  şi miroase a rodnicie,
  pepeni grămezi-
  stau cu burta la soare;
  ca să nu mor
  de blazare şi sihăstrie,
  mă plec vouă
  ce m-aţi uitat
  cu venerare.

  Mă arde tăcerea
  spânzurată în casă,
  iubirea se ceartă
  cu marea sfidare;
  să nu mi se usuce sufletul,
  viaţa să-mi fie frumoasă,
  vă zâmbesc vouă
  ce m-aţi stimat
  cu înstrăinare.

  Amintirile dragi,
  negările hidoase-
  îmi bântuie fiinţa
  pârjolită-n blestem;
  ca să-mi fie clipele rai
  şi zilele generoase,
  vă scriu vouă
  acest desuet poem.

  AM RĂMAS…

  A trecut, s-a dus vârtej
  şi toamna asta,
  cu grăbite ploi
  şi zile-mbujorate;

  n-o să mă mai certe-
  pentru erezii, nevasta,
  a trecut, s-a dus vârtej
  şi toamna asta.

  Am rămas în inimă
  cu dorul ars şi basta,
  cu amintiri rebele
  şi răspunderile toate;

  a trecut, s-a dus vârtej
  şi toamna asta,
  cu grăbite ploi
  şi amăgiri deşarte.

  TOT MAI RAR

  O să mă vedeţi tot mai rar,
  cum trecerile noastre-s măsurate;
  ne omorâm timpul cel avar,
  avântu-şi schimbă din karate.

  O să mă vedeţi tot mai rar,
  precum clipele frumoase;
  mi-am sorbit norocul din pahar,
  nopţile-s mai friguroase.

  O să mă vedeţi tot mai rar,
  ca şi luna-n nori ascunsă,
  la simţiri prezente, la ceas bizar,
  îmi cheltui amăgirea strânsă.

  ÎN DULCELE STIL CLASIC

  Ochii tăi cu jocuri
  şi cu iz lunatic,
  îmi aţâţă focuri
  şi fior simpatic.

  Ce flăcări ţi-a menit
  sângele în vine?
  Picură din tine-
  surâs necontenit.

  Obrajii în contur,
  freamătă visare;
  fărâmă de pur
  arde-n sărutare.

  Şi-n patimi păgâne
  întreaga ivire,
  culege-o iubire
  şi-o rugă anume.

  Ochii tăi cu jocuri,
  freamătă visare;
  îmi aţâţă focuri-
  grabă-n sărutare.

  CODAMNAT LA VIAŢĂ

  Şi nu mai ştiu de mine,
  şi nu mai ştiu de tine,
  vremea delirează
  în ţipăt de cocori;

  grânele-s setoase,
  ceru-i fără nori
  şi inima-mi tresare,
  nu se mai abţine.

  Şi nu mai ştiu de tine,
  şi nu mai ştiu de mine-
  mâhnirile cad toate,
  rostogol, la pământ;

  încă mai e soare
  şi nu adie vânt,
  şi sufletul mi-i plin,
  bucuriile divine.

  Şi nu mai ştiu de mine,
  şi nu mai ştiu de tine-
  şi aştept de-o viaţă,
  viaţa care vine.

  D O R

  Dor de viaţă,
  dor de stele;
  dor în cântec-
  poate jele.

  Totu-i freamăt
  ca o boare,
  şi un ţipăt
  de cocoare.

  Urcă timpul,
  prins în oră;
  are chipul
  auroră.

  Dor de viaţă,
  dor de stele;
  dor în cântec-
  poate jele.

  A Z I

  Toţi salcâmii
  au dat azi
  în floare,
  şi vântul
  e mâhnit pe frunze;
  sufletu-mi arde
  în văpăi solare-
  iubirea
  m-a muşcat de buze.

  TOATĂ VIAŢA

  poeziei

  Te-am jefuit, te-am tâlhărit,
  viaţa toată te-am dorit;
  de dor sfâşiat, mă descompun-
  nemuririi tale mă supun.

  Lasă-mi puţinul răvăşit,
  vraja iubirii la infinit;
  la rugi păgâne şi sfioase-
  lasă-mi rimele focoase.

  Mult te iubesc surioară
  în nebunia mea bizară;
  fibrele-s mele devorate,
  sângerez în tot şi-n toate.

  Pofte şi patimi laolaltă
  răscoliri în mine tresaltă;
  şi-nfiori bărbatul generos,
  linşat de tine norocos.

  Te-am dorit, te-am jefuit,
  toată viaţa te-am iubit;
  la rugi păgâne, fastuoase,
  lasă-mi rimele focoase.

 11. De multe zile,
  nu mai ninge la mine-n Vlaşca,
  câmpia visează aiurea
  acel cojoc moale;
  De mâine poate viscoli,
  spunea şi nevasta-
  de multe zile,
  nu mai ninge la mine-n Vlaşca.

  Erau, cândva,
  troiene cât casa şi başca,
  sălbăticiuni ieşieau
  din păduri agale;
  De multe zile
  este numai frig în Vlasca,
  doar câmpia visează
  acel cojoc moale.

 12. ÎMI TOT VINE…

  Îmi tot vine să cânt şi să ţip,
  Să ţip de bucurie că exişti;
  Eşti feerie pe-acest pământ
  Cu ochii tăi calzi, optimişti.

  Pomii în livezi au ajuns flaute,
  Pădurile s-au schimbat în viori;
  Grânele s-au trezit să se clatine,
  Iar câmpia e linşată de cicori.

  Mai ieri, tu alergai sub soare,
  În rochia ce-o fluturai în vânt;
  Cu mâinile vroiam să te prind,
  Să te strâng în braţe, să te-alint.

  Mereu îmi vine să cânt şi să ţip,
  Pădurile s-au schimbat în viori;
  Cândva alergai, chiuind sub soare,
  Azi, îmi strângi în suflet fiori.

  George Pena

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s