Termeni româneşti în maghiară: „chin”

studiu de ALEXANDRU PELE

Pentru a înţelege mai bine situaţia privilegiată care a avut-o maghiara în trecut în stabilirea unor etimologii ale unor cuvinte româneşti, de unde se consideră că primează influenţa ei asupra limbii române, trebuie să ne reamintim opinia lui D. Macrea, legată de “părerea, pusă tendenţios în circulaţie de lingvişti şi publicişti din fostul Imperiu Habsburgic, că românii au primit în limbă numeroase elemente din limbile vecine, fără ca ei să fi avut vreo influenţă asupra acestora”, părere combătută de Haşdeu.

După cum este cunoscut şi recunoscut, schimburile lingvistice sunt, întotdeauna, urmări fireşti ale legăturilor tradiţionale între două popoare, mai ales când acestea sunt şi învecinate şi au convieţuit împreună câteva secole. Aceste împrumuturi nu se pot face într-un singur sens, mai ales când este vorba de un popor autohton ca al nostru, cu o existenţă de multe milenii pe aceste meleaguri, care a avut instituţii tradiţionale, cum au fost banatele, ca prime formaţiuni statale prefeudale româneşti, iar de partea cealaltă, infuenţa maghiară s-a exercitat mai ales prin administraţie.

Din punct de vedere istoric, continuitatea poporului român este de necontestat şi dovedită din punct de vedere ştiinţific, lingvistic, arheologic etc., iar ca urmare a convieţuirii cu ungurii, se recunoaşte influenţa maghiară asupra graiurilor dacoromâne şi chiar asupra limbii literare.

Din studiul lui E. Kis privitor la aceste aspecte (ISOM), rezultă că în limba română literară au intrat 158 de cuvinte de origine maghiară. În schimb, influenţa limbii române asupra limbii maghiare este considerată încă foarte redusă. După unele dicţionare (MÉKSz), ar predomina termenii de un anumit specific, ca: berbécs (berbec), cáp (ţap), esztena (stână), esztrenga (strungă), katrinca (catrinţă – acesta este considerat de origine maghiară în DLRM şi DEX), málé (mălai), mokány (mocan), pakulá (păcurar), pakura (păcurp), palacsinta (plăcintă), furulya (fluier), kaláka (clacă), batul (bătul, măr bătul), ultimii termeni fiind consideraţi totuşi incerţi.

În MNyTESz, situaţia s-a mai îmbunătăţit, deoarece au fost trecute şi alte elemente din maghiară ca fiind de origine română, între care:

ardéj “ardei” (a. 1873) (I, p.173);

ármás “armaş” (a.1572) (I, p.178);

arnót “arnăut” (n.1634) (I, p.178-179);

bács “baci” (a.1462) (I, p.213);

bálmos “balmoş” (a.1695) (I, 0.232);

baraboly “baraboi” (a.1588) (I, p.243-244);

baráncsik “borangic” (a.1873) (I, p.244-245);

batul “pătul” (a.1942) (I, p.259);

belice “beliţă” (a.1816) (I, p.275);

berbécs “berbec”(e) (a.1423) (I, p.281);

beszerika “biserică” (a.1645) (I, p.269-290);

bojár “boier” (a.1486) (I, p.224-225);

brindza “brânză” (a.1546) (I, p.370);

bulándra “buleandră” (a.1875) (I, p.386);

buszujog “busuioc” (a.1708) (I, p.395);

cáp “ţap” (a.1560) (I, p.411);

cigája “ţigaie” (a.1795) (I, p.428-429);

cigány “ţigan” (a.1389) (I, p.429);

cimbora “sâmbră” (a.1527) (I, p.436-437);

cincár “ţânţar” (a.1838) (I, p.440);

cinemintye “ţine-minte” (a.1739) (I, p.441);

cujka “ţuică” (a.1845) (I, p.460);

csercse “cercel” (a.1526) (I, p.505-506);

csetenye “cetină” (a.1838) (I, p.514);

csimpolya “cimpoi” (a.1775) (I, p.531);

csirtityas “ciritiş, ciritel” (a.1881) (I, p.540-541);

dajnál “doini” (a.1700) (I, p.587);

dancs “danci” (a.1602) (I, p.592);

dászlál “dascăl” (a.1799) (I, p.597);

domika “dumicat” (a.1585) (I, p.659);

döblöc “dovleac, dovleţi” (a.1813) (I, p.666);

dranica “draniţă” (a.1803) (I, p.676);

duláb “dulap” (a-1863) (I, p.686);

esztena “stână” (a.1583) (I, p.804);

esztrenga “strungă” (a.1554) (I, p.807);

fáta “fată” (a.1759) (I, p.852);

ficsúr “ficior” (a.1358) (I, p.906);

furulya “fluier” (a.1647) )I, p.991-992);

fustély “fuştei” (a.1566) (I, p.993);

fuszuly “fasole, făsui” (a.1708) (I, p.993);

fuzsitos “fugit” (a.1878) (I, p.997);

galeta “găleată” (a.1620) (I, p.1018);

gergelica “gărgăriţă” (a.1808) (I, p.1052);

gircsáca “gâlceavă” (a.1838) (I, p.1063);

gornyik “gornic” (a.1698) (I, p.1078);

granicsár “grănicer” (a.1848) (I, p-1096);

gulászta “culastră, coraslă” (a.1797) (I, p.1104-1105);

gusa “guşă” (a.1708) (I, p.1109);

haricska “hrişcă” (a.1614) (II, p.59);

hiriba “hribă” (a.1787) (II, p.117);

hodály “odaie” (a.1838) (II, p.127-128);

hóra “horă” (a.1861) (II, p.145);

huruba “hrubă” (a.1708) (II, p.171-172);

kalács “colac” (a.1678) (II, p.315);

katány “capcană” (a.1799) (II, p.366);

karuca “căruţă” (a.1672) (II, p.395);

kaskavál “caşcaval” (a.1683) (II, p.397);

katrinca “catrinţă” (a.1405) (II, p.410);

kilinta “crintă” (a.1716) (II, p.490);

kirlán “cârlan” (a.sec. XVII) (II, p.495);

kocsorba “cociorvă” (a.1883) (II, p.516);

kokojsza “coacăză” (a.1808) (II, p.521);

kolinda “colindă” (a.1784) (II, p.526-527);

kompona “cumpănă” (a.1716) (II, p.543);

kosár “coşar” (a.1313) (II, p.585-586);

kotéc “coteţ” (a.1713) (II, p.590);

kozsok “cojoc” (a.1585) (II, p.600);

krajnik (crainic” (a.1387) (II, p.640-641);

kukk “cuc” (a.1649) (II, p.657-658);

kurti “scurtu, curtu” (a.1833) (II, p.680);

kuszkura “cuscră” (a.1873) (ii, P.684-685);

kusztora “custură” (a.1792) (II, p.685);

lanka “luncă” (a.1217) (II, p.718);

lej “lei” (a.1882) (II, p.745);

lestyán “leuştean” (a.1708) (II, p.759);

lingár “lingău” (a.1877) (II, p.772-773);

macsuka “măciucă” (a.1738) (II, p.808);

málé “mălai” (a.1600) (II, p.829);

mamaliga “mămăligă” (a.1781) (II, p.832);

márfa “marfă” (a.1873) (II, p.844);

matász “mătasă” (a.1599) (II, p.860);

merende “merinde” (a.1873) (II, p.899-900);

mióra “mioară” (a.1548) (II, p.933);

móc “moţ” (a.1795) (II, p.938);

mokány “mocan” (a.1525) (II, p.944);

mosúly “moş, moşul” (a.1833) (II, p.964);

mutuj “mut” (a.1848) (II, p.984);

nótin “noaten” (a.1648) (II, p.1024);

nyán “neam” (a.1881) (II, p.1034-1035);

orda “urdă” (a.1548) (II, p.1088);

oszkotár “acutar” (a.1632) (II, p.1099-1100);

pakulár “păcurar” (a.1568) (III, p.66);

pakura “păcură” (a.1874) (III, p.66);

palacsinta “plăcintă” (a.1577) (III, p.67-68);

panusa “pănuşă” (a.1813) (III, p.88);

papusa “păpuşă” (a.1771) (III, p.95);

parapács “pripaş” (a.1816) (III, p.101);

pláj “plai” (a.1491) (III, p.223);

pojána “poiană” (a.1489) (III, p.238);

pomána “pomană” (a.1750) (III, p.248);

pópa “popă” (a.1508) (III, p.252);

poronty “prunc” (a.1570) (III, p.258);

prikulics “priculici” (a.1796) (III, p.285);

puca “puţă” (a.1501) (III, p.300);

punga “pungă” (a.1751) (III, p.313);

purzsa “pârjă” (a.1774) (III, p.315);

putina “putină” (a.1676) (III, p.318);

putrigáj “putregai” (a.1855) (III, p.319);

radina “rodină” (a.1767) (III, p.328);

ramaz “rămas” (a.1808) (III, p.342);

rezsnice “râjniţă” (a.1674) (III, p.408-409);

román “român” (a.1705) (III, p.436);

rum “rom” (a.1788) (III, p.463);

suta “ciută, şută” (a.1437) (III, p.624);

szárma “sarma, sarmale” (a.1784) (III, p.682);

szemunca “sămânţă” (a.1710) (III, p.719);

szerecsia “sărăcie” (a.1897) (III, p.734);

szilimány “sărman” (a.1799) (III, p.754);

szokotál “socoti” (a.1646) (III, p.777);

taliga “tăligă, teleagă” (a.1395) (III, p.829-830);

tepelák “tăpălagă” (a.1861) (III, p.892);

tóka “toacă” (a.1708) (III, p.933);

tokány “tocană” (a.1759) (III, p.933);

toplica “topliţă” (a.1801) (III, p.941);

tretina “tretină” (a.1504) (III, p.988);

turkás “turcaş” (a.1770) (III, p.1004);

turma “turmă” (a.1732) (III, p.1004);

vecsin “vecin” (a.1592) (III, p.1102);

véré “vără, vere” (a.1873) (III, p.1118);

zsendice “jintiţă” (a.1549) (III, p.1214-1215);

zsingás “gingaş” (a.1838) (III, p.1220);

zsitár “jitar” (a.1658) (III, p.1222) etc.

Iată, pe scurt, câteva cuvinte româneşti pătrunse în limba maghiară într-o perioadă foarte veche, dar care sunt atestate începând din secolul al XII-lea şi până în zilele noastre, fără întrerupere.

De altfel, pe baza cercetărilor noastre, rezultă că primele atestări de cuvinte româneşti pătrunse în maghiară se situează în secolul al X-lea, iar termenul magh. oláh “vlah, român” se pare că există în maghiară din secolul al IX-lea.

Numeroase sunt elementele lexicale româneşti care au pătruns şi în limbile popoarelor slave vecine, dar aceste împrumuturi nu fac obiectul studiului nostru.

Prin exemplele date mai sus am dorit doar să arătăm cât de lipsite de temei sunt unele informaţii cu privire la aportul limbii române la cultura şi civilizaţia spaţiului geolingvistic înconjurător.

Pe baza unei analize ştiinţifice am demonstrat, în lucrările noastre anterioare, că originea zisă ungurească a unor substantive româneşti este catalogată astfel pe bază neştiinţifică, prin afirmaţii şi speculaţii felurite.

Noi considerăm că şi termenul rom. chin se înscrie în acest lot de cuvinte moştenit din latină, dar care a avut neşansa să fie trecut în sfera de influenţă maghiară. În cele ce urmează, vom demonstra originea latină a acestui cuvânt românesc.

 

Vechimea termenului chin

Substantivul chin apare încă în primele monumente de limbă româneşti.

Florica Dimitrescu arată, în “indicele lexical paralel” din CILRV, între cele cca. 5000 de cuvinte care apar în 9 texte din secolul al XVI-lea, frecvenţa înregistrată de termenul chin şi derivatele lui, după cum vom vedea mai jos:

chin, s.n.: atestat de două ori în Psaltirea Scheiană; de 5 ori în Codicele Voroneţean; de două ori în Evanghelierul slavo-român; de două ori în Tetraevanghelul lui Coresi; o dată în Psaltirea (a.1577) lui Coresi; de 93 ori în Cazania a doua a lui Coresi; de două ori în Palia de la Orăştie;

– verbul a chinui: atestat o singură dată în Psaltirea Scheiană; de 17 ori în Codicele Voroneţean; de 12 ori în Tetraevanghelui lui Coresi; de două ori în Liturghierul lui Coresi; o dată în Psaltirea (1577) lui Coresi; de 95 ori în Cazania a doua a lui Coresi; de 3 ori în Palia de la Orăştie;

chinuire, s.f.: atestat în Liturghierul lui Coresi etc. (CILRV, p.138).

Substantivul chin apare şi în alte opere monumentale (Evanghelierul slavo-român de la Sibiu, 1551-1553; Cazania lui Varlaam, 1643 etc.).

Rezultă, aşadar, că termenul rom. chin face parte din lexicul general al limbii şi are o frecvenţă deosebit de mare, pe tot teritoriul dacoromân.

Dacă am putea admite că termenul rom. chin este un împrumut din ungureşte, ne-am lovi de nişte dificultăţi peste care nu se poate trece şi care constau, în primul rând, în faptul că atestările maghiare de până la datele în care apare termenul rom. chin în monumentele de limbă citate, prezintă alte forme decât presupusul etimon magh. kín, în timp ce forma rom. chin apare neschimbată încă din documentele slavo-române mai vechi.

Astfel, formele maghiare se prezintă ca în exemplele de mai jos:

– în anul 1456: ken (okban); kynzok;

– în anul 1493: keeny (anak); ken; kenzodom; könom;

– în anul 1566: kén (lodásba);

– în anul 1585: kén (lódom); (MNyTESz, p.491).

Aşadar, formele ungureşti atestate au aspectul indicat: ken, kynz, keeny, ken, kenz, kën, kén, care, din punct de vedere acustic, se pronunţă foarte diferit (fon. kën, këën, kein etc.), din care nu putea să apară forma rom. chin.

Mai mult, varietatea de forme maghiare ne arată că, încă din secolele XV-XVI, presupusul etimon magh. kín nu apăruse încă.

Magh. kín (fon. kiin) se va dezvolta, abia după datele arătate, din forma magh. kén, deci după atestările din operele româneşti citate.

Dar, forma apropiată de rom. chin apare în maghiară înainte de atestările arătate, care se pare că are o legătură cu termenul românesc, dar nu de felul celei considerate de cercetătorii amintiţi.

Prima atestare ne indică forma: kinusti  (a.1138), evident, nesigură;

A doua atestare ne arată un alt termen înrudit cu magh. kín, dar diferit: kinzoviatwl  (a.1195);

În anul 1300, apar formele: kynzathul şi kynaal, apoi în 1372/1448: kynoz etc. (MNyTESz, I, p.491).

Prin urmare, forma kyn(aal) din anul 1300 poate fi apropiată fonetic de cea românească, dar ea a fost abandonată şi înlocuită cu formele indicate supra; renunţarea la formele maghiare iniţiale este încetăţenită în această limbă, fiind proprie, se pare, sistemului ei evolutiv.

 

Chin – cuvânt de origine latină

Un indiciu sigur al originii româneşti a acestui element lexical o constituie faptul că, în primele cărţi româneşti tipărite, acesta apare cu -u final (chinu), aşa cum arată şi Ovid Densuşianu în articolul “Din amuţirea lui “u” final în limba română” (DENSUŞIANU, p.501, 506 etc.), fonem care se împotriveşte unei origini ungureşti.

Să vedem acum care este corespondentul rom. chin în limbile neolatine:

– it. pena “pedeapsă” (pena di morte “pedeapsă cu moartea”), “necaz”; vb. pehare “a suferi, a se chinui” (pena a farlo “se chinuie s-o facă”);

 – fr. peine “pedeapsă, suferinţă, durere, chin” (les peines éternelles “chinurile eterne, ale iadului”); nelinişte, grijă, păs, osteneală;

– sp. pena “pedeapsă, suferinţă, chin”; vb. penar “a pedepsi, a condamna, a suferi, a pătimi, a tânji etc.”;

– port  pena “pedeapsă etc.” (pena capital “pedeapsă capitală”) etc.

Aceeaşi origine o are şi germ. Pein “chin, supliciu”; vb. peinigen “a chinui, a tortura,a căzni” etc.

Deosebirea între formele din limbile neolatine şi din germană constă doar în terminaţie. În limbile romanice occidentale prezintă fonemul -a, pe când în germană terminaţia este identică cu rom. chin (germ. Pein).

Acest caz nu apare singular. Cunoaştem şi alte cuvinte care în română şi în germană au o formă apropiată, denotând că derivă din acelaşi etimon latin, ca de pildă:

– lat. scrinium > rom. scrin, germ. Schrin (v.germ.), apoi Schrein, în timp ce în limbile neolatine occidentale apar alte forme (it. scrigno, fr. écrin, valon scrin, v. engl. scrin, apoi shrine etc.).

Din formele existente în limbile neolatine şi în germană rezultă că din latină au rezultat două etimoane:

– unul pena (pina) > it., sp., port., fr. peine etc.;

– şi altul lat. penum (pinum) > rom. chinu şi germ. Pein.

Formele latineşti, care ne interesează, penu şi penus, le găsim atestate încă de timpuriu (Plaut., Cic., Prisc., Col.) şi penum (Afran.).

Aşadar, iată etimonul posibil al termenului rom. chin (v. rom. chinu), regăsit în lat. penu (pinu) sau penum (pinum).

Evoluţia lui e (lat.) > i (rom.) este, de asemenea, specific românească (cf. lat. bene > rom. bine (bini) etc., dar şi altor limbi romanice);

– ven. nemiga; friul. nemighe; rom. nimica;

– it. de sud mene: rom. mine (pron. pers. pers. I) etc. (DENSUŞIANU, p.179-180).

În cele ce urmează, ne vom ocupa şi de evoluţia semantică a termenului lat. penu (penus, penum).

Iniţial, lat. penu avea înţelesul de “fundul (întunecos) al unei încăperi în care se păstrau diferite provizii, ca: sare, grâu, untdelemn, fân, lemne etc.”. Cu timpul, în unele părţi ale latinităţii, denumirea s-a extins, numindu-se astfel chiar alimentele (care erau, desigur, păstrate în acea parte (întunecoasă) din fundul încăperii (Virg: Penum struere “a pune de-ale mâncării pe masă”); (DLR, p.483.).

În partea de răsărit a României, termenul lat. penu (penum) s-a dezvoltat, desigur, ca şi  în alte cazuri, numai cu sensul de “cameră întunecoasă pentru ţinut (deţinut) provizii sau persoane pedepsite. Un copil sau un individ pedepsit de cineva putea fi trimis în penu, unde era obligat să stea singur, în întuneric, alături de alimente, de fân, de lemne etc. Ulterior, numele de penu s-a putut extinde la acela de “loc de pedeapsă, şi chiar pedeapsă”. În acest caz, evoluţia semantică ar fi paralelă cu aceea a termenului sl. teminica > temnica “temniţă”.

Să nu uităm că şi eroul mitologic, Hercule, a fost şi el supus la multe munci sau chinuri (la cele 12 încercări), din care a ieşit biruitor. Muncă avea în limba veche sensul de “chin, caznă, tortură, suferinţă”. Faptele vitejeşti ale lui Hercule au fost proslăvite şi, drept urmare, a luat fiinţă cultul lui Hercule, cunoscut în lumea italică. Scriitorii latini T. Livius şi Cicero amintesc despre vechea familie din Laţiu numită Pinarii, care “era sfinţită închinării cultului lui Hercule” (DLR, p.502). Aşadar, pinarii erau cei ce venerau pinurile (chinurile) lui Hercule!

Acest cult al lui Hercule a putut să apară relativ uşor, deoarece în lumea latină mai existau şi divinităţi numite Penates (format din penus). Penates erau “Zeii păzitori ai proviziilor şi ai vetrei (casei, căminului)”. Cicero: Patrii penates familia resque “Zeii penaţi ai patriei şi ai casei”. La alţi autori latini (Petronius, Virgilius, Tacitus) apare doar sensul de “casă, locuinţă, familie”.

Apariţia zeilor păzitori ai proviziilor a fost premersă, desigur, de existenţa proviziilor şi a locului de depozitare. Acest loc unde se păstrau “de-ale mâncării” se numea penarius, -a, -um (Cf. Varr., Cic.: Cella penaria “cămară de alimente”).

Existau, după cum se vede, toate condiţiile apariţiei cultului lui Hercule şi al slujitorilor acestuia, pinarii.

Prin urmare, încă în vremea lui Cicero (a. 648-711 de la zidirea Romei) exista forma pinari, şi, desigur că din ea s-a dezvoltat pinare, vb., care, împreună cu pinu, au avut aceeaşi evoluţie în română:

lat. penu (pinu) > rom. t’inu (criş.), chinu;

lat. pinare > rom. chinare (inf. lung), china (inf. scurt), de unde, apoi, împreună cu prefixul în – + china = vb. închinare (criş. înt’inare).

Etimonul lui închina(re) nu poate fi lat. înclinare.

Din punct de vedere semantic, există o mare deosebire între înclinare, vb. înclina “a face o plecăciune, a saluta, a se apleca în jos sau într-o parte” şi între vb. închina “a-şi manifesta evlavia către divinitate, prin practici specifice cultului respectiv”; “a dărui cuiva ceva în semn de evlavie, de supunere, de recunoştinţă”; “a face o ofrandă”.

Acestea nu sunt acţiuni identice cu înclinarea, care se face, de convenienţă, fără nici un pic de evlavie, smerenie etc.

Prin urmare, termenul rom. chin(u) este de origine latină, pătruns în dacoromână încă din perioada stăpânirii romane, odată cu răspândirea în Dacia a cultului lui Hercule, oricum, înainte de anul 271 e.n., când administraţia şi armata română părăsesc această provincie.

După contactul româno-slav, termenul chin a fost înlocuit cu temniţă, deoarece, între timp, sensul lui chin a evoluat de la “încăpere întunecoasă” în care erau deţinuţi cei sancţionaţi, la înţelesul de “pedeapsă, suferinţă, caznă”, care se aplicau în aceeaşi încăpere.

Temniţă i-a luat locul şi şi-a păstrat semantismul “loc (mai întunecos) în care se închid cei pedepsiţi; închisoare, puşcărie”.

Asupra fenomenului lat. p + ei > rom. şi it. K’, nu dorim să mai insistăm, exemplele date anterior fiind concludente. Ar fi de adăugat doar dinamismul semantic al termenului rom. chin, din faza latină până în zilele noastre, care constituie un proces dialectic şi atestă, totodată, marea vechime a limbii şi a poporului român în această veche vatră de cultură şi civilizaţie strămoşească.

Din cele expuse până în prezent, rezultă cu claritate că rom. chin nu are nimic de-a face cu termenul uigur qiyin, care, după unii lingvişti (Al. Graur, E. Kis, dintre cei actuali) ar fi putut deveni magh. kín, care, la rândul său, ar fi etimonul rom. chin. Dacă, totuşi, există o legătură între rom. chin şi magh. kín, aceasta nu poate fi decât într-un singur fel; termenul maghiar derivă din cel românesc şi nu invers.

 

CILRV = Florica Dumitrescu, contribuţii la istoria limbii române vechi (Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică 1973).

DENSUSIANU = Ovid Densusianu, Opere. (Bucureşti: Editura Pentru Literatură 1968).

DLR = Ioan Nădejde şi Amelia Nădejde-Gesticone, Dicţionar latin-român complet, Ediţia XX (Bucureşti:  Naţionala Mecu, S.A. f.a.).

ISOM = Emese Kis, Încadrarea substantivelor de origine al limbii române (Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România 1975).

MNyTESz = A magyar nyelv történeti etimológiai szótára
(Budapest: Akademiai kiadó, vol. I A – Gy, 1967; vol. II, H-O, 1970; vol. III, ö-Zs, 1976).

MÉKSz = Magayr értelmezö kéziszótár (Budapest: Akademiai kiadó 1972).

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s