Resfinţirea bisericii din satul Spermezeu

aducere  aminte de Drd. TEODORA SIMONA ROŞCA

“Mare bucurie mi-a dăruit Dumnezeu astăzi când, înconjurat de un sobor de 34 de preoţi şi diaconi, am săvârşit resfinţirea bisericii parohiale din Spermezeu şi am oficiat Sfânta Liturghie. Binecuvântată fie această obşte de români adevăraţi, harnici şi cinstiţi, de la care noile generaţii au ce învăţa. Cinste preotului paroh Simion Buta, căruia i-am conferit astăzi rangul de iconom. Întru luminoasă amintire,  Bartolomeu al Clujului.”
(Din “Cartea de onoare” a parohiei Spermezeu)

La 25 august 2002, în Duminica a 9-a după Rusalii, localitatea Spermezeu de la poalele Ţible-şului a fost în zi de mare sărbă-toare cu prilejul resfinţirii bisericii parohiale.
Duminica dimineaţa, la intrarea în sat, Înalt Prea Sfinţia Sa Barto-lomeu, arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, a fost în-tâmpinat, după tradiţie, cu pâine şi sare, de către foarte mulţi săteni îmbrăcaţi în strai popular. Alaiul îi avea în frunte pe primarul localităţii, Macedon Şerban, şi pe Marius Dan Drăgoi, secretar de cabinet al Înalt Prea Sfinţitului Părinte Bartolomeu, fiu al satului. După ce înaltul oaspete a bine-cuvântat sarea şi colacul de grâu – bogat ornamentat, purtat pe un ştergar înflorat de către unul dintre gospodarii de frunte ai satului – a fost poftit să urce în caleaşca frumos împodobită cu cuverturi tradiţionale, şi astfel, purtat în alai pe uliţa satului, încadrat de o ceată de călăreţi îmbrăcaţi în costumul tradiţional năsăudean (cu pana de păun la pălărie) şi în clinchetul zurgălăilor de pe caii împodobiţi ca pentru ceremonialul nupţial, a fost condus, cu acest fast, până în faţa bisericii. Aici în dangăt de clopot a fost întâmpinat de către soborul de preoţi şi mulţimea credincioşilor veniţi de pe toată Valea Ţibleşului.
După ce înaltul ierarh a coborât din trăsurică, o ceată de copii îmbrăcaţi în port tradiţional i-au oferit buchete de flori, cu urarea: “Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului!”. Tot satul fremăta a sărbătoare. Porţile caselor erau împodobite cu flori, cu lepedeauă (carpete) şi prosoa-pe tradiţionale, iar troiţele de la raspântii şi din faţa caselor erau încununate cu ştergare, flori de grădină, busuioc şi spice de grâu.
Mai întîi s-a oficiat slujba resfinţirii, apoi Sfânta Liturghie arhierească la care au slujit 32 de preoţi şi 2 diaconi, în frunte cu protopopul Năsăudului, Ioan Dâmbu, unii dintre aceşti preoţi fiind chiar fii ai satului Sper-mezeu. În sobor, alături de părintele paroh Simeon Buta s-a aflat şi Teodor Mureşan, preotul care a fost aproape 30 de ani păstor al acestei comunităţi năsăudene.
La Liturghie,  răspunsurile au fost date de către un grup de studenţi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, precum şi de către corul de copii şi grupul coral de femei din Parohia Ortodoxă a satului Spermerzeu. Majoritatea partici-panţilor la slujbă au fost îmbrăcaţi în port tradiţional românesc.La finalul Liturghiei, tânărul preot paroh Simeon Buta – care a fost distins cu rangul de iconom – a mulţumit înaltului ierarh pentru purtarea de grijă părintească şi pentru bucuria prilejuită: aceea de a fi prezent pentru prima dată la Spermezeu; şi l-a felicitat, totodată, de ziua onomastică, Adu-cerea moaştelor Sfântului Apostol Bartolomeu, sărbătoare care a coincis cu praznicul resfinţirii bisericii din această localitate. Înalt Prea Sfinţitul Bartolomeu a adresat credincioşilor veniţi în număr atât de mare un bogat cuvânt de învăţătură, pe marginea Evangheliei după Sfântul Matei, cap. XIV, v. 22-34, despre “Um-blarea pe mare. Potolirea furtu-nii”, apoi a mulţumit: “Dragii mei, eu vreau să mulţumesc celor din Spermezeu pentru credinţa voastră, temeinicia voastră (…) Este pentru prima dată când pătrund mai adânc pe această vale, dar faima voastră o ştiu, şi mai cu seamă pe mulţi i-am întâlnit la alte slujbe, undeva mai devale (…)”.
La agapa organizată la Căminul cultural din localitate o ceată de tineri îmbrăcaţi în portul bătrânesc au prezentat în faţa oaspeţilor stră-vechiul ceremonial al cununii se-cerişului, cu practicile şi cânte-cele rituale specifice. Câţiva săteni mai în vârstă au interpretat câteva duioase “hori” arhaice. Doinitul lor aminteşte peste vremi despre un popor care a primit lumina lină a credinţei în aşteptarea veşniciei.
După agapă, Înalt Prea Sfinţitul Părinte Bartolomeu a vizitat o casă ţărănească din Spermerzeu (gospodăria vrednicilor credincioşi Vasile şi Ana Drăgoi), unde a luat contact nemijlocit cu tradiţia zonei şi buna rânduială a locuitorilor.

  *

         Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu împreună lucrarea Sfântului Duh,
Ziditu-s-a acest sfânt locaş de închinare cu hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” în localitatea Spermezeu, judeţul Bistriţa-Năsăud, între anii 1958-1969, prin contribuţia bunilor credincioşi şi sub îndrumarea preotului Mureşan Nistor. În anul 1969 s-a sfinţit prin rugăciunile vrednicului de pomenire Arhiepiscopul Teofil Herineanu. Lucrările de întreţinere a sfântului locaş au continuat după aceasta prin grija harnicului şi bunului gospodar preotul Mureşan Teodor. Astfel, s-a acoperit cu tablă,  s-a construit gardul împrejmuitor şi trotuare, de asemenea casa parohială. Între anii 2000-2002, la iniţiativa tânărului preot Buta Simeon şi prin contribuţia spermezenilor s-a pictat, s-a construit un nou iconostas, mobilier, candelabre şi alte dotări.
Astăzi, 25 august 2002, s-a resfinţit de către Înalt Prea Sfinţitul nostru Arhiepiscop Bartolomeu al Vadului, Feleacului şi Clujului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi şi în prezenţa unui mare număr de cerdincioşi de pe toată Valea Ţibleşului, în zilele Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a Domnului Ion Iliescu, Preşedintele României, a Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop Bartolomeu, al Vadului, Feleacului şi Clujului, Protopopul Năsăudului fiind Prea Cucernicul Părinte Ioan Dâmbu, iar preotul local, Simeon Buta.
Înscrie Doamne în cartea Vieţii pe toţi ctitorii, binefăcătorii, donatorii şi închinătorii sfântului locaşului acestuia.

*

“(…) Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru toată credinţa voastră putenică, dârză, a celor de pe Valea Tibleşului. Vreau să vă mulţumesc şi pentru un lucru foarte special: pentru sprijinul moral, în special, pe care l-aţi acordat Mănăstirii Dobric, din apropiere, în multele încercări prin care au trecut călugariţele de acolo, în aceşti ultimi ani. (…) Viaţa merge înainte, dar să ştiţi că în mare măsură s-a simţit solidaritatea creştinilor ortodocşi de pe întreaga vale a Tibleşului, în frunte cu preoţii lor cu care, iată, astăzi am slujit într-un sobor de 32 de preoţi şi 2 diaconi, ceea ce se întâmplă mai rar. Vreau să mulţumesc celor care m-au întâmpinat la sosirea mea aici. Să-i mulţumesc primarului, pentru bunele cuvinte cu care mi-a spus bun venit, să-i mulţumesc gospodarului care m-a întâmpinat cu pâine şi sare, să le mulţumesc călăreţilor şi celui cu trăsurica care m-au adus cu alai, potrivit vechilor tradiţii ale acestor locuri, şi vă rog să mă credeţi că la vârsta mea de 81 de ani şi jumătate am urcat cu sprinteneală în trăsurica de la Spermezeu. Vreau sa le mulţumesc acestor copii, acestor şcolăriţe, precum şi celor care au cântat cântecele atât de frumoase, pricesnele şi trebuie să spun că şcolăriţe1e au cântat foarte, foarte corect Axionul sau Cântarea Maicii Domnului. Vreau să mulţumesc grupului de studenţi teologi, această admirabilă formaţie corală, care a venit să ne înfrumuseţeze slujba. Vreau sa-i mulţumesc părintelui pentru zelul său şi domnilor, fraţilor membri ai Consiliului Parohial, în frunte cu primul corator, pentru tot devotamentul lor. Am fost ţinut la curent cu toată jertfelnicia şi cu toţi aceşti oameni care cu timp sau fără timp şi-au făcut vreme şi au venit aici şi au lucrat ei şi cu rudele lor. Şi de ce să nu vă mulţumesc, deşi pentru slujbă nu se mulţumeşte, tuturor celor care, de la mari depărtări, am înţeles, aţi venit aici împreună cu preoţii voştri să fiţi de faţă la această săbătoare, nu numai a Spermezeului, ci şi a întregii văi a Ţibleşului (…) Nu uitaţi: păstraţi-vă credinţa pe care aţi moştenit-o de la moşii şi strămoşii voştri. Dumnezeu să vă ajute. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă sporească credinţa şi evlavia. Dumnezeu să sporească bunurile materiale în casele voastre. Dumnezeu să vă întremeze familiile, pe copiii, nepoţii şi strănepoţii voştri. Dumnezeu să vă învrednicească de bucuriile duhovniceşti, acum şi-n veac. Amin.”    (Din cuvântarea IPS Bartolomeu la resfinţirea Bisericii din Spermezeu)

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s